12°C
Scattered clouds
12°C
Scattered clouds

Ontwerp Omgevingsvisie gemeente Schagen ter inzage

Op 9 juni sprak de gemeenteraad van gemeente Schagen over de tweede versie van de Omgevingsvisie. Dit is de toekomstvisie voor de hele gemeente Schagen. De gemeenteraad besloot dat de ontwerp Omgevingsvisie met nog enkele kleine aanpassingen ter inzage kan. Vanaf nu kan iedereen de ontwerp Omgevingsvisie bekijken via www.omgevingsvisieschagen.nl. En iedereen die dat wil kan een reactie geven.

Milieu Effect Rapportage

Naast de ontwerp Omgevingsvisie stelde de gemeente ook een Milieu Effect Rapportage (MER) op. Dit is een onderzoek naar de invloed van de Omgevingsvisie op het milieu. De MER gaat in op veel onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn water, bodem en landschap. De MER gaat samen met de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage. Ook op de MER kunnen mensen een reactie geven.

Ter inzage en dan

De ontwerp Omgevingsvisie en de MER kunnen vanaf 5 juli bekeken worden. Deze rapporten staan op www.omgevingsvisieschagen.nl en op de gemeentelijke website. Reacties zijn mogelijk tot en met 16 augustus. Na 16 augustus verzamelt de gemeente alle reacties. De gemeente kijkt of ze de Omgevingsvisie nog aan moet passen. Belangrijk is daarbij om welke reden mensen de Omgevingsvisie willen veranderen. En of veranderingen van de Omgevingsvisie alleen maar voordelen of ook nadelen hebben. De gemeenteraad neemt dit mee bij het besluit om de Omgevingsvisie vast te stellen.

Veel inbreng verwerkt

In de ontwerp Omgevingsvisie verwerkte de gemeente zoveel mogelijk inbreng van bewoners en ondernemers. Die inbreng werd verzameld in 2020 en 2021. De gemeente hoopt dan ook van harte dat veel mensen zich in de ontwerp Omgevingsvisie herkennen.  “We zijn heel blij met de grote betrokkenheid van onze inwoners, scholieren en organisaties bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Onze gemeenteraad hecht er veel waarde aan dat dit soort belangrijke documenten samen met onze lokale experts tot stand komt. Want zonder al hun kennis en inbreng kunnen we zo’n visie niet maken. Ik wil daarom iedereen die betrokken is geweest bij de Omgevingsvisie bedanken voor alle inspanningen,” aldus burgemeester Marjan van Kampen.

Volg ons op sociale media of www.omgevingsvisieschagen.nl voor meer informatie.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl