0°C

Controles woningen in Drechterland

In Drechterland zijn integrale controles uitgevoerd naar huisvestingssituaties, woonomstandigheden, illegale bewoning en brandveiligheid. De controles werden uitgevoerd door de politie en gemeente gezamenlijk. Het ging daarbij om woonhuizen, bedrijfswoningen en bedrijfsunits die niet geschikt zijn voor bewoning. Gecontroleerd werd zowel binnen de bebouwde bekom als in het buitengebied, in woonwijken en op bedrijventerreinen. De controles werden uitgevoerd naar aanleiding van meldingen van bezorgde mensen. Zo werken we samen met inwoners aan veiligheid in onze gemeenten. Tijdens de controles werden ongewenste en onwettige situaties aangetroffen. Denk daarbij aan uitbuiting door extreem hoge huur, woningsplitsing zonder vergunning, illegale bewoning en situaties waar de brandveiligheid niet in orde was. De eerste actie die volgt op constatering van een misstand, is een aanschrijving van de eigenaar van het pand of de woning – zodat de situatie hersteld kan worden. Daarna volgen hercontroles.    

Uitbuiting, illegale bewoning, illegale splitsing  

Er is onder meer een vermoeden van uitbuiting gecontroleerd. Dit vermoeden is bevestigd. Er werd bewoning geconstateerd door arbeidsmigranten die met zes personen in de woning verbleven en € 108,- per week moesten betalen voor een kamer, exclusief gas, licht en water. Daarbij was er geen sprake van een huurcontract en de kosten moesten contant, zonder bonnetje, betaald worden. 

Ook is er gecontroleerd in woningen waar vermoedens bestonden van huisvesting van arbeidsmigranten in strijd met het bestemmingsplan. Tijdens deze controles werd ook gelet op de brandveiligheid (brandmelders) en de woonomstandigheden. Hierbij werd onder andere in een bedrijfspand illegale huisvesting voor arbeidsmigranten aangetroffen en werd bij één arbeidsmigrant een valse identiteitskaart aangetroffen. Ook is geconstateerd dat de rookmelders op dit adres niet volgens de geldende norm waren aangesloten.  

Integrale controles   

De controles zijn uitgevoerd op initiatief van de gemeente in onder andere de Bloemenbuurt in Hoogkarspel en de Buurt in Venhuizen. Het zijn integrale controles omdat er gezamenlijk werd ingezet vanuit diverse afdelingen en toezichthouders van de gemeente en door de politie. Deze controles worden regelmatig uitgevoerd. Waar bij de controle misstanden aangetroffen zijn, worden de eigenaren van de panden aangeschreven om deze snel te herstellen. Ook worden hercontroles ingepland om te checken of dit gebeurt. Als er dan nog steeds sprake is van zaken die niet kloppen, dan kan er verder gekeken worden naar zwaardere bestuurlijke maatregelen. Zoals het opleggen van een plicht tot herstelactie (last onder dwangsom) of sluiting van de woning of bedrijfsunit. 

Meld (vermoeden van) misdaad 

Als er signalen van misstanden zijn, overlast klachten of vermoedens van illegale activiteiten, kan dat direct gemeld worden bij de gemeente via email naar: ondermijning@sed-wf.nl. Ook kan bij vermoeden van misdaad een anonieme melding gedaan worden bij: meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl