4°C
Broken clouds

In de spotlights: Zuiderspui 4

Zuiderspui 4 in Enkhuizen is een van de panden van Vereniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven, en ze vervolgens te restaureren en te verhuren.

Strenge eisen

Gebouwen die door ‘Hendrick de Keyser’ onder de hoede worden genomen, voldoen aan strenge eisen. Het moeten sprekende voorbeelden zijn van de architectuur of de wooncultuur van een bepaalde periode. De geschiedenis moet niet alleen van buiten afleesbaar zijn, maar ook van binnen. Veel aandacht gaat daarom uit naar de bouwhistorische constructies en de kwaliteit van het interieur.

De collectie omvat 424 panden en complexen, waaronder huizen, boerderijen, buitenplaatsen, hofjes, villa’s, vissershuisjes en raadhuizen, verspreid over 110 plaatsen in heel Nederland.

Architectuur

De gebouwen die in het bezit zijn van de vereniging geven een representatief beeld van de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Niet als naslagwerk, maar als levende getuigen van de geschiedenis, veelal in hun oorspronkelijke functie en omgeving.

Omdat de Vereniging geen belang heeft bij het uitsluitend beheren van museumstukken zonder bestemming of gebruik, worden verworven en gerestaureerde panden verhuurd. Uit deze inkomsten, en uit onderhoudssubsidies, wordt het reguliere onderhoud betaald. Uitgangspunt is altijd dat de oorspronkelijke functie van het gebouw afleesbaar blijft.

Vereniging Hendrick de Keyser is een ideële instelling zonder winstoogmerk

Voor verwervingen en restauraties is de Vereniging aangewezen op externe fondsen, restauratiesubsidies, giften en legaten.

Zuiderspui 4

En dan het mooie pand: Zuiderspui 4. Dit werd in 1657 gebouwd op een smalle strook grond tussen het Zuiderspui en de haven, op de plaats van de middeleeuwse stadsmuur. Oorspronkelijk stond het met zijn achtergevel in het water. Het had aan de waterzijde net als de buren in de oudste toestand een balkon en later een hangkamer. Toen de haven gedeeltelijk werd gedempt, kreeg het huis een tuin.

In tegenstelling tot de buurhuizen ligt Zuiderspui 4 met de nok van het dak loodrecht op de straat. Aan de voorzijde heeft het een hoge trapgevel die door het gebruik van natuursteen rijker is dan de gevel van het buurpand. De gevelstenen tonen navigatie-instrumenten (gebeeldhouwde windrozen) die erop duiden dat het huis gebouwd werd voor een zeevaarder.

Oorspronkelijk was de indeling van het huis vergelijkbaar met het naastgelegen pand, Zuiderspui 3. Alleen het voorhuis had in dit geval een trap naar de kelder die onder de stoep is uitgebouwd.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl