13°C
Scattered clouds

Nieuwe natuur en recreatievoorzieningen in De Hulk officieel in gebruik genomen

Recreatiegebied De Hulk in Koggenland ligt aan het Markermeer en grenst aan Hoorn. Het is een prachtig groen en waterrijk gebied met goede recreatieve voorzieningen als fiets- en wandelpaden. Het gebied kon echter wel een opwaardering gebruiken.

Recreatieschap Westfriesland haakte aan bij de werkzaamheden in de omgeving (aanleg stadsstrand Hoorn, dijkverzwaring door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de uitvoering van het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Amsterdam-Hoorn (APRK) door de provincie Noord-Holland) om langgekoesterde plannen voor De Hulk te verwezenlijken.

De afgelopen winter en voorjaar is er hard gewerkt en nu zijn de werkzaamheden klaar. Het Recreatieschap fietste samen met vertegenwoordigers van de provincie, de gemeente Koggenland, aannemer K_Dekker BV en projectbegeleider Smit Groenadvies door het gebied om de afgeronde werkzaamheden te bekijken.  

Natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen, een wandelpad door een rietveld en een aantal bruggen hebben het gebied nog aantrekkelijker gemaakt. Een wandelpad sluit binnen- en buitendijks op elkaar aan waardoor het fiets-/wandelpad Hoorn – Amsterdam en het stadsstrand in Hoorn makkelijk worden bereikt. En aanpassing van het beheer geeft meer ruimte aan natuur en biodiversiteit.

Aanleiding van de opwaardering van De Hulk was de versterking van de dijk langs het Markermeer. De provincie Noord-Holland zag hier de gelegenheid om de Markermeerkust en het achterland een extra impuls te geven. Onder het motto ‘Een dijk van een kust’ werkt de provincie Noord-Holland in het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Amsterdam-Hoorn (APRK) hierbij nauw samen met gemeenten, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en recreatieschappen door de recreatie, natuur en economie in het gebied tussen Hoorn en Amsterdam te versterken. Uitgangspunt daarbij is dat het cultuurhistorische en landschappelijk belangrijke karakter van de dijk wordt versterkt.

De opwaardering van De Hulk, één van de 33 projecten uit het APRK, is mede mogelijk gemaakt door subsidie van € 194.833 van de provincie Noord-Holland. De kosten van de opwaardering bedroegen € 451.052.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl