6°C
Overcast clouds

Lintjesregen 2022 in Schagen

Bijna de hele dinsdag 26 april heeft burgemeester Marjan van Kampen – Nouwen Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in dorpen en stad van gemeente Schagen. Ze deed dit tijdens een rondrit. Zij ging bij veertien decorandi langs om aan hen persoonlijk de onderscheidingen uit te reiken. Twaalf van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en twee zelfs tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Laatstgenoemde twee zijn Ab Strampel uit Callantsoog en Theo Wever uit Waarland. Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn: Frans Potemans uit Callantsoog, Adri de Wit, Perry Vriend, Karel van Geebergen en Ellie de Vogel uit ’t Zand, Chih Chun Wang, Willeke van Treuren-Hempel en Kees van Treuren uit Schagen, Fred Horeman uit Dirkshorn, Ria van Buitenen- Bartels en Marjan Leijen uit Warmenhuizen en Dirk Bruin uit Waarland.

Frans Potemans uit Callantsoog

Een groep oudere en alleenstaande dames uit Callantsoog vroeg een Koninklijke onderscheiding aan voor de heer Frans Potemans. Dit deden zij met hulp van dames van de thuiszorg. Frans Potemans is in januari 80 jaar geworden en nog steeds helpt hij de dames waar en wanneer het mogelijk is. Zonder hem zou zelfstandig wonen een probleem worden. Voor praktische zaken staat hij altijd klaar voor deze groep. Hij doet boodschappen, laat de hond uit, doet klusjes in en rond het huis. Hij wordt door deze groep ook wel de verbinder en grote bruggenbouwer van Callantsoog genoemd, want hij brengt mensen samen. Hij heeft oog voor wie extra aandacht nodig heeft en geeft deze aandacht dan ook. Hij maakt dan uitstapjes of gaat wandelen met ze.

Frans Potemans is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ab Strampel uit Callantsoog

De heer Ab Strampel is begonnen als onderwijzer. In 2004 begon zijn werk als directeur van diverse basisscholen in de Kop van Noord-Holland. Zijn inzet ging daarbij veel verder dan alleen het uitoefenen van zijn functie. Hij was een van de grondleggers van de Stichting Surplus. De heer Strampel was de pionier die heeft laten zien dat je als directeur een groot verschil kan maken in een schoolcultuur.

Als vrijwilliger is Ab Strampel actief in Callantsoog. Hij is penningmeester en voorzitter van de Stichting Callinger Erfgoed en de Stichting Beheer Callinger Erfgoed, vanaf 2008. Hij is voorzitter van de stichting de Omroeper, vanaf 2010.

Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Adri de Wit uit ‘t Zand

De heer Adri de Wit is betrokken bij heel veel dorpsactiviteiten van ’t Zand.

Vanaf 1993 zet hij zich in als voorzitter voor de Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten.

In 1996 werd hij voorzitter van Voetbalvereniging Geel Zwart. Hij is 12,5 jaar voorzitter geweest, maar zet zich tot de dag van vandaag nog steeds in voor de vereniging. Vanaf 2014 tot heden is hij lid van het Comité pleinfeest en andere comités. Naast dit alles is hij ook medewerker ledenadministratie van de RK parochie OLV Visitatie in ‘t Zand. Dit doet hij samen met zijn vrouw. Als lid van het comité Historie ‘Zand en Comité 75 jaar bevrijding ’t Zand doet hij veel onderzoek naar de historie van het dorp. In 2020 heeft Adri de Wit het secretariaat van de Melchior Stichting overgenomen. Deze Stichting is opgericht ter ondersteuning van het Zijper Museum.

Adri de Wit is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Perry Vriend uit ‘t Zand

Als voorzitter van de Stichting Welzijnsvoorziening, vanaf 1996, wist de heer Perry Vriend wat er speelde in de samenleving én bij de ouderen toen hij in 2002 begon bij het CDA Zijpe tot 2012. In 2012 is hij begonnen met de oprichting van de Seniorenpartij Schagen.

In 2013 is hij als fractievoorzitter van de door hem opgericht Seniorenpartij in de Raad van Schagen gekomen, tot op heden. Met deze partij hebben de ouderen een stem in de Raad, de heer Vriend is hierin een belangrijke factor met zijn kennis, ervaringen en netwerk. Perry Vriend is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Karel van Geebergen uit ‘t Zand

De heer Van Geebergen is vanaf 1990 een actieve vrijwilliger in’t Zand. Voor het Hertenkamp in ’t Zand is hij vanaf 2015 actief. Voor de tennisvereniging ‘t Zand was hij van 2000 tot 2010 actief. Voor de toneelvereniging EMM is hij vanaf 2010 actief.

Iedereen in ’t Zand weet wie Karel Geebergen is en dat hij altijd klaarstaat als zijn hulp gevraagd wordt.

Karel van Geebergen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ellie de Vogel uit ‘t Zand

Mevrouw Ellie de Vogel heeft 20 jaar lang gezorgd voor het reilen en zeilen van de zwemvereniging De Hartvrienden, van 1994-2015. Deze zwemvereniging heeft als doel het beoefenen en het bevorderen van zwemmen voor ex-hartpatienten of hartpatienten. Vanaf 2002 tot 2017 is ze secretaris geweest voor de ABVA/KABO (FNV).

Van 2012 – 2020 heeft mevrouw De Vogel zich ingezet voor het Rode Kruis in Schagen, als een zeer gedreven en actieve vrijwilligster. Van 2013 tot 2018 was ze lid van de Wmo adviesraad Schagen en vanaf 2015 tot heden is ze secretaris van de Ouderenvereniging Zijpe.

Ellie de Vogel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Chih Chun Wang uit Schagen

Van 2005 – 2018 was de heer Chih Chun Wang actief voor de Cliëntenraad GGZ Noord-Holland Noord, als lid en daarna als voorzitter. Van 2012 tot 2017 is hij mentor geweest bij de Stichting Mentorschap Noordwest en Midden. Hier droeg hij ondermeer zorg voor het onderhouden van contact tussen cliënt, zorgverlener, behandelaars en familie. Ook was hij sinds 2015 tot 29 maart 2022 voorzitter en raadslid van de Senioren Partij Schagen. Sinds 2016 is hij voorzitter van de bridgeclub Schagen, ook is hij wedstrijdleider en indeler van de speelavonden.

In 2019 is de heer Wang begonnen als veiligheidsconsulent bij de ANBO. Hij bezoekt hiervoor mensen thuis voor een veiligheidscheck en geeft advies.

De heer Chih Chun Wang is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Willeke van Treuren – Hempel uit Schagen

Mevrouw Willeke van Treuren zet zich voor de Protestantse kerk in Schagen in vanaf 1974, samen met haar man Kees. Ze zet zich in bij het jeugdwerk, de rouw-en trouwdiensten, bij het krantjes rondbrengen, zij levert bijdragen in de diensten en koffieschenken. Ze is verantwoordelijk voor het digitaliseren van de diensten,  zodat men in ook tijdens de lockdowns vanuit huis de kerkdiensten kon blijven volgen.

Ze coördineert als vrijwilliger bij Wonen Plus Welzijn de bezorging van maaltijden, dit doet zij vanaf 2018. Ze heeft 31 jaar, tot 2019, diverse taken bij de voetbalvereniging Schagen verricht: kantinedienst, sponsorcommissie en website beheer. Ook de Veteranen in Schagen mogen op haar inzet rekenen. Haar man Kees van Treuren is Veteraan, daarom is ze met haar inzet voor het Veteranencomité in Schagen begonnen in 2005. Ze is nog steeds een actief vrijwilliger voor de Veteranendag Schagen, die ieder jaar in Schagen wordt georganiseerd.

Willeke van Treuren – Hempel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Kees van Treuren uit Schagen

Voor de Protestantse kerk in Schagen zet de heer Kees van Treuren zich vanaf 1974 in, samen met zijn vrouw Willeke. Voor het werk als koster krijgt hij betaald. Het werk als technicus en kerkrentmeester doet hij vrijwillig, zoals in nog veel meer functies. Voor de Watervrienden in Schagen was hij van 1995 tot 2012 actief als bestuurslid en materiaalman. Met een korte tussenstop, van 2003-2007, omdat hij toen ander werk had in Schagen. Voor het Herdenkingscomité Schagen is hij vanaf 2017 actief, ieder jaar zorgt hij ervoor dat het protocol op orde is. Voor de Veteranen is de heer Van Treuren vanaf 2005 actief. Omdat hij zelf veteraan is, weet hij wat er speelt in de gemeente Schagen bij de Veteranen. Rondom de Veterandag in Schagen is hij zeer actief, met het regelen en organiseren van deze bijeenkomst. Als vrijwilliger bij Wonen Plus Welzijn zet hij zich vanaf 2018 in als chauffeur.

De heer Van Treuren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Fred Horeman uit Dirkshorn

De heer Horeman zet zich vanaf 2007 in voor de voetbalvereniging Dirkshorn. Hij is een zeer actieve vrijwilliger, die met zijn vele (technische) kwaliteiten, zorg draagt voor het onderhoud van de VVV Dirkshorn. Hij is medeoprichter geweest van de politieke partij HIB (Harenkarspel in Beweging). Hij was een van de initiatiefnemers van het project “Dorpsondersteuner” in Dirkshorn, van 2014 – 2017. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Dorpsondersteuner (DO) een begrip werd in Dirkshorn en omgeving. Door zijn dorpsgenoten wordt hij gezien als een zeer sociaal man met een hart voor de dorpsgemeenschap.

De heer Fred Horeman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ria van Buitenen – Bartels uit Warmenhuizen

Al sinds 2005 zet mevrouw Ria van Buitenen zich ononderbroken in voor een zinvolle dagbesteding van de ouderen in de gemeente Schagen. Elke week coördineert en verzorgt zij handwerkmiddagen in meerdere buurtcentra en verzorgingstehuizen.

Van 2005 tot 2020 was zij coördinator EHBO op maat en was ze bestuurslid van het Rode Kruis. Op eigen initiatief heeft zij de bestaande activiteiten onder eigen vlag voortgezet, omdat Het Rode Kruis stopte met de activiteiten.  Ze is intensief op zoek gegaan naar sponsoren in de regio. En het is haar gelukt om de handwerkmiddagen met de vrijwilligsters in een stichting voort te zetten. Ook zet mevrouw Van Buitenen zich in voor nieuwkomers in de gemeente. Ze geeft Nederlandse taalondersteuning en zorgt voor de maatschappelijke inbedding van een gezin, bijvoorbeeld met afspraken voor de tandarts en de huisarts. Ook coördineert zij sinds 2000 het inzamelen van kleding en alle mogelijke bruikbare goederen voor de bevolking van Transsylvanië in Roemenië.

Mevrouw Ria van Buitenen – Bartels is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Marjan Leijen uit Warmenhuizen

Voor de PvdA in gemeente Schagen en voorheen voor de voormalige gemeente Harenkarspel, heeft mevrouw Marjan Leijen een belangrijke rol gehad. Op 29 maart 2022 heeft zij afscheid genomen als raadslid voor de PvdA. Mevrouw Leijen is raadslid  en fractievoorzitter geweest in de voormalige gemeente Harenkarspel van 11 maart 2002 tot en met 1 december 2010. Voor de gemeente Schagen is zij raadslid geweest van 29 maart 2018 tot en met 29 maart 2022. Ook hier was zij enige tijd fractievoorzitter. In totaal is mevrouw Leijen ruim 12 jaar raadslid geweest voor de PvdA. Marjan Leijen is benoemd in tot llid in de Orde van Oranje Nassau.

Dirk Bruin uit Waarland

De heer Dirk Bruin was in 1981 een van de oprichters van Badpop. Dit werd in 1989 een officiele Stichting en is dat nog. Hij is tot 2006 de secretaris geweest en tot op heden is hij er vrijwilliger. Van 1976 tot 1986 organiseerde Dirk Bruin als lid van het Oranjecomité Waarland voor de inwoners van het dorp op Koninginnedag activiteiten. Bij de voetbal- en handbalvereniging Con Zelo in Waarland werd hij vanaf 1963 lid. In 2002 werd hij scheidsrechter, maar was ook actief als trainer. Tot op heden is hij daar vrijwilliger. Voor de bouw van Sportpodium Waarland, de sporthal waar Con Zelo traint, is hij als vrijwilliger belangeloos vele uren aan het werk geweest, dat was van 2019-2020.

Van 2019 tot heden doet hij iedere maandagochtend het terreinonderhoud voor de vereniging op het Sportpark. Voor IW3, een organisatie die jaarlijks sociale activiteiten in het dorp organiseert. was hij van 1994-2014 actief. Er werden binnen en buiten activiteiten georganiseerd. De heer Bruin is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Theo Wever uit Waarland

Van 1987 tot 2020 was de heer Theo Wever directeur van de Wever Bouwgroep in Waarland. Vanaf 2020 is hij geen directeur meer, maar nog wel adviseur binnen het bedrijf. Met zijn bouwbedrijf heeft hij in Nederland mooie projecten mogen afronden. Hij heeft met zijn bedrijf ook verenigingen in het dorp kunnen sponseren. Voor Bouwend Waarland is de heer Wever vanaf 2006 actief. Bouwend Waarland is een initiatief van de heer Wever. Het is opgericht om te zorgen voor de instandhouding van de leefbaarheid, vitaliteit en voorzieningen in het dorp. Hij is een groot voorstander van maatschappelijk ondernemen in Waarland. Een voorbeeld daarvan is dat hij voor jongeren financieel garant wil staan bij het kopen van hun huis, in een samenwerking van Collectief Particulier opdrachtgeversschap. Maar ook landelijk was de heer Wever actief, bij Stichting Bouwgarant van 2008 – 2020. Stichting Bouwgarant is het grootste keurmerk van de bouw in Nederland. De heer Wever is de initiatiefnemer van de Sporthal in Waarland. Hij zag de noodzaak van een nieuw gebouw voor de verenigingen. Dit heeft hij ook gerealiseerd in 2020. In Waarland is hij actief voor diverse stichtingen en verenigingen, onder andere de Stichting Sportpodium en de Begrafenisvereniging. De heer Theo Wever is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Foto: Pierre Mettes

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl