15°C
Few clouds

KindCentrum Het Anker voorbeeld onderwijs nieuwe stijl

Op 31 mei hebben Stichting Present, Berend Botje en gemeente Enkhuizen de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de realisatie van KindCentrum Het Anker aan de Flosbeugel. Het is het eerste kindcentrum in Enkhuizen dat is ingericht op basis van een gedeelde pedagogische visie tussen kinderopvang en onderwijs. In deze visie staat een inhoudelijke samenwerking tussen vroeg- en voorschoolse opvang, basisonderwijs en naschoolse opvang centraal.

KindCentrum Het Anker biedt voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen tot 4 jaar en voorschoolse opvang, basisonderwijs en naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het kindcentrum is zo gebouwd dat de integratie van de basisschool en de kinderopvang èn de samenwerking tussen de kinderen hier op een natuurlijke wijze vorm kan krijgen. In de inrichting van het gebouw lopen de voorzieningen in elkaar over. Desgewenst kunnen ruimtes worden afgeschermd zodat daar specifieke taken of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

Gedeelde visie

In het nieuwe gebouw wordt een sterke verbinding gecreëerd tussen de peutergroepen en het eerste jaar van het basisonderwijs met als doel de overgang tussen beide groepen zo natuurlijk en soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast worden op inhoudelijk vlak thema’s gedeeld, zodat er herkenbaarheid voor de kinderen blijft optreden. Ook is er een sterke verbinding tussen de medewerkers van opvang en onderwijs zodat de ‘zorg’ voor de kinderen op een natuurlijke manier doorloopt. Hierdoor kunnen eventuele barrières of een gebrek aan informatie over een kind opgevangen worden. Om de interne verbinding tussen medewerkers te verstevigen wordt de aansturing van het basisonderwijs en de kinderopvang een gezamenlijke taak. Daarnaast is een aantal medewerkers bij beide organisaties actief.

Zorg op school

Naast ruimtes voor onderwijs en opvang komen er ook gedeelde ruimtes voor Brede Schil-activiteiten. In deze ruimtes bieden externe organisaties ondersteuning aan kinderen, zoals logopedie, schoolmaatschappelijk werk en ergotherapie. Ook deze organisaties spelen in de directe samenwerking een rol zodat hun diensten laagdrempelig beschikbaar zijn en er zoveel mogelijk ingezet kan worden op de preventieve ondersteuning in plaats van zorg achteraf.

Officiële opening

Het Anker wordt in het nieuwe schooljaar in gebruik genomen. De officiële opening vindt plaats op 26 augustus. In dezelfde week is er een feestweek voor de kinderen.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl