13°C
Clear sky

Hoogheemraadschap maait en baggert dubbel zoveel sloten in Koggenland voor efficiënter wateronderhoud

Hoogheemraadschap thumbnail

Sinds begin januari onderhoudt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 58 kilometer aan sloten in het stedelijk gebied van Koggenland. Het onderhoud bestaat uit baggeren en maaien van de waterlopen. Voor HHNK is de doorstroming van het water van groot belang waardoor het logisch is dat het waterschap hiervoor het onderhoud gaat uitvoeren. Dat geldt overigens alleen voor sloten die machinaal te onderhouden zijn.   

Bijna alle watergangen binnen de bebouwde kom die onderdeel uitmaken van het watersysteem, dus die in contact staan met sloten en (ring)vaarten in het beheergebied, worden sinds 1 januari door het waterschap onderhouden. Het hoogheemraadschap maait de watergangen twee keer per jaar omdat teveel aan waterplanten de doorstroming belemmeren. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het schoonhouden van het oppervlaktewater, zoals het verwijderen van zwerfafval.  

Bereikbaarheid
De gemeente heeft samen met HHNK een gezamenlijke schouw gehouden rondom de waterlopen om te bepalen welke voor overname van het onderhoud in aanmerking komen. Hierbij is gekeken naar de bereikbaarheid en de staat van onderhoud zoals de baggerdiepte. Her en der heeft de gemeente obstakels verwijderd zodat de sloot toegankelijk is voor de machines en de maaiboten.

Op enkele plekken blijven particulieren verantwoordelijk omdat de maaiboten er niet bij kunnen komen. , Dee gemeente blijft ook sommige sloten onderhouden, bijvoorbeeld rondom begraafplaatsen zodat rekening gehouden kan worden met kerkdiensten. 
Samenwerking
Dankzij de goede samenwerking is de overdracht soepel verlopen; afgelopen donderdag tekenden hoogheemraad Klazien Hartog (stedelijk water) en wethouder Bart Krijnen de overeenkomst. Portefeuillehouder Hartog: “Vlot afvoeren van water in tijden van veel regenval is voor ons van belang. Omdat we op veel plaatsen het werk uitzetten en grootschaliger kunnen verdelen, kunnen we dit efficiënt doen. Het zorgt voor een efficiënte verdeling van de taken.” Ook wethouder Krijnen toont zich tevreden: “Door het onderhoud van stedelijk water op deze manier met elkaar te regelen, zorgen we voor goed en verzorgd onderhoud van de sloten in onze gemeente. Dat is prettig voor onze inwoners, goed voor de sloten en belangrijk voor het leven in en de recreatie door inwoners op dat water.”  

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl