0°C

Adjunct-directeur Sociaal Werk Nederland overhandigt certificaat Kwaliteitslabel aan Stichting Netwerk

Woensdag 11 oktober om 10:00 uur hebben Gerdien Rabbers, adjunct-directeur Sociaal Werk Nederland (SWN) en wethouder Karin Hakhoff het certificaat Kwaliteitslabel uitgereikt aan Jessica van der Bilt, directeur-bestuurder van Stichting Netwerk. De uitreiking vond plaats in de serre van wijkcentrum Kersenboogerd.

Stichting Netwerk behoort tot één van de 500 welzijnsorganisaties die aangesloten zijn bij de branchevereniging Sociaal Werk Nederland. Stichting Netwerk is één van de eerste organisaties die het kwaliteitslabel zes jaar geleden heeft behaald en zich nu voor de derde keer op rij heeft weten te kwalificeren.

‘We zijn aangenaam verrast’ zeiden de twee auditoren van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland. Elke twee jaar wordt Netwerk getoetst op onder andere (sociaal) vakmanschap, dienstverlening, beheer, beleid en organisatie. Iedere keer weet Netwerk zich te verbeteren en verder te ontwikkelen. Het kwaliteitslabel nodigt medewerkers over de gehele breedte van de organisatie uit tot reflectie met veel ruimte voor ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening voor de inwoners van Hoorn.De audit is afgenomen door CIIO, professionele certificeerder voor dienstverlening.

De certificering en registratie hebben betrekking op alle wijk- en jongerencentra van Stichting Netwerk inclusief het beheer. Voor de certificering zijn 15 medewerkers, 5 vrijwilligers en een stagiair bevraagd over de uitvoering van het werk en de mate waarin de bewoners met de werkwijze geholpen zijn. Eén van de auditoren was ook aanwezig als toehoorder bij een teamoverleg Jongerenwerk en beiden kregen ook rondleidingen door wijk- en jongerencentra.

Zonder vakmanschap geen kwaliteit
Het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk legt de focus op gedrag en houding van de professional in plaats van procedures en processen. Dit keurmerk is gebaseerd op het vakmanschap van medewerkers, het effect van de dienstverlening voor inwoners en voor faciliterende, lerende organisaties met een adequaat bestuur. Het Kwaliteitslabel is ontwikkeld voor en door de branche, vanuit de ambitie om optimaal te presteren en continu te verbeteren. Netwerk werkt, samen met de gemeente, sinds een aantal jaren met een door Movisie ontwikkeld instrument (Kwaliteitskompas) waardoor de organisatie zich steeds de vraag kan stellen: doen we het goede en doen we dat goede, goed genoeg?

Jessica van der Bilt:

“Ik ben ontzettend trots op het wederom behalen van het certificaat. Onze ruim 60 collega’s, 90 stagiairs en 850 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor het welzijn van de inwoners in de wijken en buurten van Hoorn.”

Adjunct-directeur SWN, Gerdien Rabbers:

“Stichting Netwerk heeft een duidelijke visie op het maatschappelijke werk en betrekken daar professionals en vrijwilligers bij. Kwaliteit is wat Netwerk ademt door alles heen.”

Wethouder Karin Hakhoff:
“Jullie mogen trots zijn op jullie gedrevenheid en vermogen om steeds te verbeteren. Stichting Netwerk verbindt, versterkt, voorkomt én verbetert!”

Over Stichting Netwerk
Stichting Netwerk is de organisatie voor welzijnswerk in Hoorn. Wij verbinden mensen, versterken eigen kracht en voorkomen dat kleine problemen groot worden. Samen met inwoners, vele vrijwilligers en andere organisaties bouwen wij aan een sociale stad: leefbaar, veilig en met gelijke kansen voor iedereen.
Met de inzet van onze deskundige en betrokken medewerkers kunnen inwoners, jong en oud, hun talenten ontdekken en ontwikkelen, elkaar ontmoeten en meedoen in de samenleving.  Hierbij hebben wij extra aandacht voor degenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Door onze wijkcentra, poppodium Manifesto en de stadsspeeltuin staan we dicht bij de Hoornse inwoners. www.netwerkhoorn.nl

Over Sociaal Werk Nederland (SWN)

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Met ruim 500 sociaalwerkorganisaties als lid vertegenwoordigen zij ruim 80 procent van de branche. SWN schept de voorwaarden waaronder de leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Zodat ze bijdragen aan veerkrachtige inwoners in vitale wijken.
www.sociaalwerknederland.nl 

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl