0°C

Einde oefening voor ZZWW: zorginitiatief stopt wegens gebrek aan financiële steun 

zzww groepsfoto
© ZZWW

Zonder financiële steun geen toekomst 

Overleg met de gemeenten Hoorn en Medemblik over de financiële toekomst van Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) heeft helaas geen resultaat opgeleverd. Als gevolg hiervan hebben wij onze beslissing om te stoppen aan de wethouders van der Ven (Hoorn) en Nijsingh (Medemblik), met wie wij in gesprek waren, meegedeeld.

Ter verduidelijking delen wij hieronder het laatste schrijven aan de wethouders.

Geachte wethouders,

Wij hebben jullie brief over subsidiëring van ZZWW van 10 juni in goede orde via de mail ontvangen. Wij hebben met genoegen kennis genomen van het enthousiasme van jullie over de bereike doelen van ZZWW in de afgelopen jaren. In jullie woorden: “ZZWW is een praktisch werkend burgerinitiatief dat in staat is om inwoners, zorgorganisaties en overheid met elkaar in gesprek te brengen”.  Een mooi compliment dus. 

De inhoud van jullie brief is uitgebreid onderwerp van bespreking geweest in onze
bestuursvergadering van 14 juni. Om maar met de conclusie van dit overleg te beginnen: we stoppen met ZZWW. 

In onze brief van 28 mei hebben we al aangegeven, dat wij de voorwaarden, die worden gesteld aan een eventuele subsidiëring niet vinden passen bij een burgerinitiatief als het onze. Wij zijn opgericht om inwoners een stem te geven bij de ontwikkelingen in de zorg. Daar willen we onze energie in blijven steken en niet in een systeem van administratieve verantwoording met bijbehorende bureaucratie. We herhalen het hier nog maar een keer: wij zijn vanzelfsprekend bereid om verantwoording af te leggen over de besteding van het subsidiegeld, maar wel op een wijze die past bij de schaal en maat van ons vrijwilligers- initiatief. 

Daarnaast bevreemdt ons ook de vervolgprocedure. Stel dat er een aanvraag, die aan alle eisen zou voldoen gerealiseerd kan worden dan is het nog maar zeer de vraag, zo lezen wij in jullie brief, of die ook gehonoreerd kan worden, omdat jullie niet gaan over de toekenning.

Dit besluit gaat ons zeer aan het hart, maar we gaan geen onverantwoorde werkzaamheden op ons nemen die onze spankracht te boven gaan.

Het is spijtig te moeten constateren, dat het blijkbaar onmogelijk is een regeling te bedenken, die aansluit bij ons burgerinitiatief en dat in een tijd waarin overheid en zorgbestuurders de mond vol hebben over de noodzaak van burgerparticipatie.

ZZWW bedankt alle sponsors en betrokkenen 
Het bestuur van Zorg Zoals de Westfries het Wil bedankt alle sponsors, belangstellenden en betrokken burgers voor hun steun en inzet. Met speciale dank aan onder andere het Dijklander Ziekenhuis, de Omring, Rabobank West-Friesland en zorgverzekeraar VGZ. 

Hans Schipper en Jan Burger: “Met hun hulp hebben we veel kunnen bereiken, daar zijn we heel dankbaar voor. Wij zijn zeer ontstemd door het uitblijven van subsidie vanuit de gemeenten en hopen dat de wal het tij zal keren voor nieuwe burgerinitiatieven. Essentieel voor de toekomst van onze zorg, zoals ook duidelijk gesteld in het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat ‘samen werken aan gezonde zorg’ als motto kent. Helaas kunnen wij niet meer meedoen.”

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl