0°C

Bijeenkomst ZZWW: Heeft u straks nog een huisarts?

Maatschappelijke ontwikkelingen bedreigen het voortbestaan van de huisarts in eigen buurt. De samenleving vergrijst waardoor de zorgvraag toeneemt en steeds minder jongeren ambiëren het vak van huisarts, laat staan dat zij nog kiezen voor het praktijkhouderschap. Op langere termijn kan er een tekort aan huisartsen en praktijkhouders ontstaan.

In Westfriesland dreigen al een aantal praktijken om te vallen. Dit probleem gaat ons allemaal aan. Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) organiseert op 31 mei een bijeenkomst over dit onderwerp. Wij nodigen u van harte uit hierover mee te praten in Theater het Postkantoor in Bovenkarspel. De toegang is gratis.

ZZWW onderschrijft de problematiek rondom de toekomst van de huisarts en organiseert op woensdagavond 31 mei in Bovenkarspel een bijeenkomst over dit onderwerp. Met sprekers vanuit de Zorgkoepel, de zorgverzekeraar en de gemeente. Gratis toegankelijk voor iedereen.

Sprekers bijeenkomst:
Annet Wind
Voorzitter coöperatie Huisartsenorganisatie West-Friesland | kaderhuisarts ouderengeneeskunde | huisarts

Vanuit de Zorgkoepel West-Friesland schetst Annet de knelpunten voor zowel waarnemend huisartsen als praktijkhouders. De werkdruk neemt toe door diverse oorzaken. “Mensen worden ouder waardoor ook het aantal ziektes toeneemt. De behoefte aan psychische zorg groeit en de vervolgzorg zit dicht. Daarnaast neemt de administratieve last toe; wat we bv allemaal openbaar moeten maken is krankzinnig. Alles vergt meer personeel, meer managementtaken en meer ruimte. Maar passende huisvesting is er niet en praktijkopvolging evenmin. Het IZA akkoord geeft ruimte, maar vraagt om nieuwe doelen en veel betere samenwerking. En er wordt ook nogal wat van de patiënt gevraagd.”

Bas Vreugdenhil
Zorgbeleid & Innovatie | Team Medisch Advies | Coöperatie VGZ UA

Hij zou eerst huisarts worden, maar koos voor een coördinerende rol bij VGZ. Een gewaagde stap, zorgverzekeraars worden vaak met argusogen bekeken. “Ik snap dat, het lijkt ongrijpbaar wat wij doen. Maar wij zijn er voor de burger. Vergeet niet dat ik ook gewoon premie betaal. Vanuit onze maatschappelijke functie ga ik graag de dialoog aan. Alleen in samenwerking kunnen we de toekomst van de zorg waarborgen. Daarin volgen we het passend zorgkader als moreel kompas waaraan het IZA akkoord moet voldoen. Waar dat kompas heenleidt bepalen we samen. Het IZA akkoord is van iedereen. Ook van u. Op 31 mei vertel ik er graag meer over.”

Ilona Bolhuis
Huisarts Huisartsenpraktijk Wognum

Welke gevolgen heeft de problematiek voor huisartsen en daarmee voor de burger? Ilona maakt de vertaalslag naar de patiënten en schetst wat zij zelf kunnen doen. “Denk bijv. aan het inschakelen van de spoedpost; wanneer is dat werkelijk nodig? Patiënten kunnen online al veel antwoorden vinden. Ook het begrenzen van aanbod, taakherschikking en digitalisering vormen oplossingen. Verandering is onvermijdelijk en bewustwording essentieel. Als ook regionale samenwerking. Hoe nemen we de burger mee op weg naar de toekomst?”

Yannick Nijsingh
Wethouder gemeente Medemblik

De toekomst van de huisartsenzorg is een gedeelde zorg. Naast zorgprofessionals, verzekeraars en landelijke beleidsmakers, is een schone taak weggelegd voor de gemeenten. Yannick Nijsingh blikt vooruit op wat de 7 Westfriese gemeenten kunnen betekenen voor de inwoners en de zorgbehoefte. Praat u mee?

Meld u aan via zzww.nl.

Lees ook het interview met
René Kant, huisarts Andijk

 “Huisartsenpraktijken dreigen om te vallen, ook in de regio”

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl