0°C

Wervershoof’s winkelhart vernieuwt: Gemeente Medemblik en Dalpha Real Estate zetten samen in op gemengd woon- en winkelgebied

winkelgebied

Winkelcentrum Molenhoek in Wervershoof kampt al geruime tijd met leegstand en een verminderde aantrekkingskracht. De gemeente Medemblik & Dalpha Real Estate hebbenbesloten om te onderzoeken hoe het winkelcentrum weer toekomstbestendig kan wordengemaakt. Partijen hebben een intentieovereenkomst getekend waarbij de gemeente en Dalpha de intentie uitspreken om de haalbaarheid van herontwikkeling nader te onderzoeken. Uitganspunt is een herontwikkeling waarbij er een gemengd woon- en winkelgebied ontstaat.

Na het tekenen van de intentieovereenkomst gaan de gemeente en Dalpha Real Estate gezamenlijk onderzoeken of het project ruimtelijk, financieel-economisch, juridisch en maatschappelijk haalbaar is en zal dit bij een positieve uitkomst worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Het is de ambitie van partijen om de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek in de zomer van 2024 af te ronden. 

Het vertrekpunt van het haalbaarheidsonderzoek is een vitale en compactere dorpskern waarbij de winkels worden geconcentreerd rondom het Raadhuisplein en op een deel van de plek van de huidige passage. Boven de winkels en aan de noordzijde ontstaat dan ruimte voor appartementen en kunnen grondgebonden woningen worden toegevoegd. Op deze manier ontstaat er een gemengd woon-/winkelgebied en wordt voorzien in een lokale woonbehoefte. Het woonprogramma is nog niet vastgesteld. De bestaande woningen blijven behouden.

Wethouder Jeroen Broeders: “Met deze ontwikkeling komen we tegemoet aan de ambitie van de gemeente om een nieuw, aantrekkelijk dorpshart voor Wervershoof te realiseren met aandacht voor vergroting van het woningaanbod voor inwoners. Ik ben hier erg enthousiast over en kijk uit naar een positieve samenwerking met Dalpha Real Estate.”

Tom Meulenbeld van Dalpha ziet de ontwikkeling met veel enthousiasme tegemoet. “Samen met het team kijken we uit naar de mogelijkheid om een duurzaam en levendig nieuw dorpshart te maken.”

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl