0°C

Volgende fase in de ontwikkeling van Centrumplan Waldervaart

luchtfoto Waldervaart
(Foto: aangeleverd)

De ontwikkelingen rondom het Centrumplan Waldervaart blijven in beweging. Inmiddels heeft de gemeente verschillende stappen genomen om het project verder vorm te geven. De verantwoordelijk wethouders De Nijs-Visser en Kruijer: “Het is een goed moment om iedereen op de hoogte te brengen van de recente ontwikkelingen die centraal staan in de realisatie van een bloeiend centrumgebied voor de wijk Waldervaart.” 

Overleg met schoolbesturen

In de afgelopen maanden vonden er goede gesprekken plaats met de schoolbesturen en de kinderopvang, waarbij de aanleiding en noodzaak van een aanpassing van het Centrumplan Waldervaart werdenbesproken. Er zijn gezamenlijke stappen gezet omtrent de verwachte toename van het aantal leerlingen enhet in 1 gebouw integreren van het kindcentrum en de sportzaal. 

Uit aanvullende onderzoeken is namelijk gebleken dat het plan anders beoordeeld moest worden, zodat deze aansluit op de toekomstige behoeften van de wijk. Door de verjonging van de wijk verwachten we dat het aantal leerlingen op de scholen zal toenemen waardoor het nieuwe kindcentrum meer ruimtenodig heeft. “We zijn heel blij met de nieuwe aanpak waarin we integraal kijken naar de behoeften vanuit de opvang, het onderwijs en de wijk. Op die manier kunnen we een prachtig Kindcentrum neerzetten voor de Waldervaart en de regio”, vult de wethouder aan.

Nieuwe uitkomsten onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek sloten niet volledig aan op vorige ontwerpen, omdat het schoolgebouw en de sportzaal te klein waren. Dit heeft geleid tot een eerste heroriëntatie, waarbij gekeken is naar de wensen en mogelijkheden gebaseerd op de normen van het Rijk en wet- en regelgeving. Wethouder De Nijs-Visser: “Alle betrokken partijen zijn positief over deze nieuwe ontwikkelingen. De aanpassingen bieden kans om een aantal zaken te verbeteren, en dat is wat we nu gezamenlijk aan het doen zijn.Daarmee wordt het nu ook tijd om betrokkenen op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen.”

Klankbordgroep

“Bij de ontwikkeling van het centrumgebied Waldervaart is de betrokkenheid van de wijk voor ons erg belangrijk. Daarom is er een nieuwe bijeenkomst gepland met de klankbordgroep om de huidige ontwikkelingen te bespreken,” aldus wethouder Kruijer. Eind 2023 vond al eerder een avond met de klankbordgroep plaats samen met de school- en gemeentebestuurders. Tijdens deze bijeenkomst is een toelichting gegeven op de toen actuele stand van zaken. 

Nieuwsbrief Waldervaart

Ook is er een nieuwe nieuwsbrief Waldervaart uitgegaan. Voor wie geïnteresseerd is in de voortgang van het project Centrumplan Waldervaart kan via de website van de gemeente: www.schagen.nl/waldervaartzich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Vervolg

Een van de eerste stappen die de gemeente nu zet, is om een vernieuwde projectopdracht Centrumplan Waldervaart te maken die door alle partijen gedragen wordt, voor de verdere ontwikkeling en realisatie van het hele centrumgebied. “Het is onze gezamenlijke ambitie om een levendig en bloeiend centrumgebied te creëren waarin het Kindcentrum, de sportzaal, het winkelcentrum en de woningbouw elkaar versterken,” onderschrijft ook wethouder De Nijs-Visser. “We blijven u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen en kijken uit naar een goede samenwerking om het Centrumplan Waldervaart tot een succes te maken.”

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl