13°C
Clear sky

Schoolveiligheidsconvenant vernieuwd – samenwerking gemeente, politie en scholen versterkt

Vanmiddag tekende wethouder Puck de Nijs -Visser namens de gemeente samen met de politie, het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en middelbaar beroeps onderwijs in Schagen het vernieuwde schoolveiligheidsconvenant ‘Veilig in en om school’.

Dit convenant is een samenwerking tussen het Regius College, Vonk , het Molenduin, politie en de gemeente en heeft als doel het behouden van een veilig klimaat in en om de school. Daarbij gaat het om veiligheid in de breedste zin van het woord. Niet alleen fysiek, maar is er ook aandacht voor mentale gezondheid. In dit document worden de samenwerkingsafspraken hierover tussen het onderwijs en het veiligheidsdomein verder uitgewerkt.

Met het ondertekenen van het convenant erkennen de betrokken partijen de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het belang van een goede samenwerking.

De scholen zijn erg tevreden over deze samenwerking. Annette van Diepen, adjunct-directeur vmbo en praktijkonderwijs Regius College en woordvoerder namens de scholen: “Het is waardevol dat we met alle betrokken partijen investeren in duurzame korte lijnen, zo maken we ons samen sterk voor de veilige school!”

Door de samenwerking tussen scholen, politie en de gemeente te versterken kan er eerder worden ingespeeld op onveilige situaties in en om school. En kan daarom ook sneller actie worden ondernomen zodat escalatie wordt voorkomen.

Wethouder De Nijs onderstreept het belang van deze afspraken: “Door te investeren in een goede samenwerking tussen gemeente, onderwijs en veiligheidspartners kunnen zij vroegtijdig signalen herkennen en deze gezamenlijk oppakken. Het convenant draagt er aan bij om de schoolomgeving voor onze kinderen een veilige plek te laten zijn.”

Als een van de eerste gezamenlijke projecten is na de ondertekening een workshop gegeven door een medewerker van 113 zelfmoordpreventie. Deze workshop was gericht aan de leerlingbegeleiders van de scholen en sloot mooi aan bij het preventieve doel om signalen te leren herkennen.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl