0°C

Samenwerking gestart om te komen tot “meest omvangrijke woningbouwontwikkeling in jaren”

Plangebied Wognum Noord
© www.medemblik.nl

De gemeente Medemblik en de ontwikkelaars USP-Kuin-Klok VOF en Vos Bouw- en exploitatiemaatschappij werken samen om een grootschalig woningbouwproject aan de noordkant van Wognum voor te bereiden. Er wordt in juli 2024 een intentieovereenkomst getekend waarmee de samenwerking wordt bekrachtigdHet woningbouwprogramma bevat minimaal 640 woningen en zal gefaseerd worden gerealiseerd.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad een keuze gemaakt voor de ontwikkeling van het plan Wognum Noord en gevraagd om een kaderstellende notitie die verdere richting geeft aan het plan. Dit document zal bestaan uit randvoorwaarden en eisen op het gebied van het woningbouwprogramma, de verkeersontsluiting en het parkeren, stedenbouw en voorzieningen. Er wordt een ontwikkelstrategie gemaakt en afgestemd met partners zoals onder meer de Omgevingsdienst (ODNHN), Hoogheemraadschap (HHNK) en de Provincie Noord-Holland. 

Wethouder Jeroen Broeders: “Dit wordt één van de grootste woningbouwontwikkelingen in jaren voor de gemeente Medemblik. Hiermee gaan we de woningvoorraad voor de kern Wognum aanzienlijk verstevigen en een groot deel van onze gemeentelijke woningbouwambities verwezenlijken.”

Planning

De kaderstellende notitie wordt de komende maanden uitgewerkt en naar verwachting in februari 2025 door het college vastgesteld. Deze notitie biedt kaders voor de verdere ontwikkeling en participatie met partners en inwoners van Wognum, waarna in het najaar van 2025 een anterieure overeenkomst gesloten kan worden. Hierin worden nadere samenwerkingsafspraken vastgelegd m.b.t. de grond, de financiën en uitvoering van werkzaamheden. 

Woningbouw in Medemblik

De gemeenteraad van Medemblik heeft op 15 februari 2024 de Woonvisie vastgesteld en kiest hierin nadrukkelijk voor betaalbaar en prettig wonen voor jongeren en ouderen. De gemeente Medemblik geeft een forse impuls aan het woningbouwprogramma door in te zetten op het bouwen van 1.650 woningen in de periode tot en met 2029.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl