0°C

Samen op zoek naar duurzame warmteoplossing

Gemeente Schagen - Samen op zoek naar duurzame warmteoplossing
(Foto: aangeleverd)

De gemeente Schagen gaat samen met bewoners zoeken naar een duurzame warmteoplossing. Het gaat daarbij om twee specifieke zoekgebieden in stad Schagen. Uit vooronderzoek komt naar voren dat een warmtenet in deze twee gebieden technisch haalbaar is. Dit lijkt voor bewoners de goedkoopste oplossing. Maar zien bewoners dat zitten? Dat gaat gemeente Schagen onderzoeken en zetten daarbij bewoners centraal.

Bewonersparticipatie staat centraal

Bij het kiezen van een warmteoplossing kijken we naar meer dan alleen kosten. Daarom gaat de gemeente samen met bewoners kijken naar wat zij belangrijk vinden. Bewoners maken samen een plan hoe zij op een duurzame manier hun woningen willen verwarmen. Hierbij worden ook bedrijven en instellingen meegenomen.

Met dit plan bekijken bewoners en gemeente samen hoe zij verder gaan. Dit betekent niet dat er automatisch een warmtenet komt. Het betekent wel dat als er voldoende draagvlak is, de gemeente de mogelijkheden voor een warmtenet verder gaat onderzoeken.

Kansrijke gebieden voor een warmtenet

Uit vooronderzoek zijn twee gebieden in stad Schagen naar voren gekomen die kansrijk zijn voor een warmtenet. Het gaat om de buurt Nesdijk met delen van omliggende buurten en het zuidelijke deel van centrum Schagen waarin dit technisch haalbaar is.

Hierbij is onder andere gekeken naar de aanwezigheid van grote gebouwen, de dichtheid in het gebied en de huidige staat van het gasnet. Daarnaast wordt de ontwikkellocatie Schagen Oost als potentieel gebied geadviseerd.

‘Samen naar een duurzame toekomst’

Wethouder Hans Heddes: “Met deze aanpak zetten we een volgende stap naar een duurzame en toekomstbestendige warmtevoorziening in Schagen. Door onze bewoners actief te betrekken bij het proces, willen we ervoor zorgen dat de gekozen oplossing breed gedragen wordt en aansluit bij de wensen van onze inwoners.”

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl