0°C

Herbestemming sportpark Immerhorn voor nieuwe s.v. Enkhuizen accommodatie

Het college van gemeente Enkhuizen besluit dat het bestaande budget voor de herinrichting van Sportpark Immerhorn wordt ingetrokken en herbestemd. Het geld zal worden gebruikt voor de bouw van een nieuwe accomodatie van s.v. Enkhuizen.


Nieuwe accommodatie

De oorspronkelijke plannen waren ingedeeld in twee fases: de aanleg van een parkeerplaats en een kunstgrasveld en vervolgens de bouw van een nieuwe accommodatie. Na onderzoek en gesprekken met betrokken partijen, is besloten om voorrang te geven aan de bouw van een nieuwe accommodatie ten behoeve van s.v. Enkhuizen. De vrijkomende jaarlijkse kapitaallast is hiervoor beschikbaar gesteld en bedraagt € 87.000. Wanneer de bouw van start gaat is nog niet bekend. 

Toekomstbestendige sportvoorziening
De huidige accommodatie van s.v. Enkhuizen is aan het einde van haar levensduur. Door herbestemming van de vrijgemaakte middelen, kan een toekomstbestendige sportvoorziening worden gerealiseerd. Dit is in lijn met de visie op de lokale samenleving en het Nationaal en Lokaal sportakkoord. Het initiatief draagt bovendien bij aan een gezonde leefstijl, verbindt inwoners en stimuleert ontmoetingen.

De gemeente benadrukt dat het proces voor de nieuwe accommodatie van s.v. Enkhuizen zorgvuldig verloopt. Er worden gezamenlijke afspraken gemaakt over financiering, eigendom en onderhoud, met input van alle betrokken partijen.


Wethouder Jan Franx: 
“Ik ben blij dat we nu de stap kunnen zetten naar een moderne en duurzame accommodatie voor s.v. Enkhuizen. Bovendien vind ik het van groot belang dat we samenwerken aan het faciliteren van hoogwaardige sportvoorzieningen én het versterken van onze lokale gemeenschap.”

Voorzitter van s.v. Enkhuizen, Pieter Veenstra, beaamt dit: ‘We zijn nauw betrokken geweest bij dit initiatief, dat we van harte ondersteunen. Een positieve en concrete stap naar het bouwen van een nieuwe accommodatie voor s.v. Enkhuizen.” 

Het collegebesluit wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl