0°C

Hemelwaterberging verplicht bij nieuwbouw in gemeente Schagen

hemelwaterberging

Eerder kondigde gemeente Schagen aan dat het eind 2023 verplicht wordt om hemelwaterberging aan te leggen bij nieuwbouw. Die verplichting gaat nu in. Onder hemelwater verstaan we regen, hagel en sneeuw. De berging is verplicht bij nieuwbouw met een oppervlakte van 50 m² of meer en bij een uitbouw van 50 m² of meer. “We doen dit om de kans op wateroverlast te verkleinen. We zetten met de nieuwe regels een grote stap naar nieuwbouw die beter aansluit op het veranderende klimaat.”, zegt wethouder Hans Heddes. In de toekomst zullen zware regenbuien steeds vaker voorkomen. 

Water opvangen op eigen perceel

De nieuwe regel houdt in dat er bij nieuwe bebouwing 60 liter water per vierkante meter moet worden opgevangen op het eigen perceel. Dit kan bijvoorbeeld met een regenton, een verlaging in de tuin, infiltratiekratten onder het terras of een watertank. Na een bui mag het water niet direct het riool in, maar moet de hemelwaterberging het water opvangen. Bij voorkeur zakt het water vervolgens de grond in. Zois de hemelwaterberging na de bui weer leeg en beschikbaar voor het opvangen van een nieuwe bui. De manier waarop de hemelwaterberging wordt gerealiseerd staat vrij.

Hemelwaterberging voorkomt wateroverlast

De reden voor het stellen van de nieuwe regels is vooral om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen bij hevige regenval. Wanneer je het hemelwater niet tijdelijk opvangt, dan stroomt het regenwater direct naar het riool of naar de sloot. Door het op te vangen en langzaam te infiltreren of te lozen op de sloot, vlakt de piek af en ontlast je het riool. Daarnaast stroomt er zo minder schoon water naar de rioolwaterzuivering, wat kosten bespaart. Verder blijft het grondwater beter aangevuld in tijden van droogte.

Hemelwater scheiden van vuilwaterriool

Naast de verplichting tot de aanleg van hemelwaterberging krijgt de gemeente de bevoegdheid om mensen te verplichten om het hemelwater te scheiden van het vuilwaterriool. Bijvoorbeeld bij de aanleg van een hemelwaterriool. Bij gemengde riolen, waarin vuil water en hemelwater via dezelfde buis worden afgevoerd, zorgt hevige regenval vaak voor overlast. Bij vervanging van het riool worden vaak twee buizen aangelegd. Eén buis voert dan vuil water af naar de waterzuivering. De andere buis voert regenwater af naar de sloot.

Meer informatie leest u via: www.schagen.nl/verplichting-om-waterberging-voor-regenwater-aan-te-leggen

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl