0°C

Gemeente Schagen zet volgende stap in op orde brengen organisatie

De resultaten van een onderzoek naar de ambtelijke organisatie van de gemeente Schagen zijn donderdag gedeeld met de gemeenteraad en medewerkers. In dit onderzoek is de werkwijze van de gemeente Schagen vergeleken met andere gemeenten van gelijke grootte. Het onderzoek is een volgende stap in het op orde brengen van de ambtelijke organisatie van gemeente Schagen.

Burgemeester Marjan van Kampen geeft aan dat het belangrijkste doel is om inwoners en ondernemers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. “Elke gemeente is anders. En elke gemeente maakt andere keuzes in de verdeling van taken. Het onderzoek helpt ons om duidelijk te krijgen waar in onze dienstverlening knelpunten en kwetsbaarheden zitten.”

Het onderzoek dat werd uitgevoerd door bureau Berenschot geeft inzicht in de ambtelijke organisatie van de gemeente Schagen. Er is met name gekeken naar inzet van personeel en kosten. Een volgende stap is kijken of het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt past bij de ambities van het gemeentebestuur.

Uit het onderzoek blijkt dat de kosten van de ambtelijke organisatie van de gemeente Schagen per inwoner 24% hoger liggen dan bij andere gemeenten. Zo wordt er gemiddeld meer personeel ingezet dan bij andere gemeenten. Daarnaast zijn er hogere kosten op het gebied van vastgoed en materieel en heeft de gemeente grotere uitgaven aan taken die uitbesteed worden. Oftewel werk dat door andere organisaties of personen gedaan wordt.

Daarnaast zijn er een aantal specifieke onderdelen van de organisatie waar de kosten hoger zijn. Dit is in vergelijking met andere gemeenten. Het college van burgemeester en wethouders heeft de wens uitgesproken om de kosten van de ambtelijk organisatie te verminderen.

Meer onderzoek moet uitwijzen of het haalbaar is om de kosten van personeel te verminderen. Ook wordt onderzocht of dit past bij de ambities van het gemeentebestuur. De eerste resultaten van de verschillende onderzoeken worden vanaf het najaar van 2022 verwacht.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl