2°C
Broken clouds

Energietoeslag: 800 euro voor huishoudens met een laag inkomen

De gemeente gaat huishoudens met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm dit jaar een eenmalige energietoeslag geven van € 800,-. De energietoeslag is bedoeld als compensatie voor de sterk gestegen energieprijzen.

Inwoners met een gemeentelijke uitkering (Participatiewet, IOAW of IOAZ) of een AIO-aanvulling bij het AOW-pensioen ontvangen de energietoeslag uiterlijk 1 juni 2022 automatisch op hun rekening. Zij hoeven hiervoor dus geen aanvraag in te dienen.

Voor lage inkomens

Inwoners zonder gemeentelijke uitkering of AIO-aanvulling, maar met een laag inkomen, dienen de energietoeslag wel zelf aan te vragen. Dat kan vanaf 2 mei tot en met 31 december 2022 via een aanvraagformulier op www.schagen.nl. Alleen inwoners van minstens 21 jaar en met een maandinkomen dat niet hoger is dan de volgende inkomensgrenzen, kunnen de energietoeslag aanvragen.

Inkomensgrenzen

De gemeente wil de inwoners die het hardst worden geraakt door de stijgende energieprijzen zo snel mogelijk helpen. De gemeente denkt nog na over hoe huishoudens die niet aan deze voorwaarden voldoen, maar ook door de stijgende energieprijzen in de problemen zijn gekomen, kunnen worden geholpen.

Uitgesloten

Inwoners met alleen een briefadres (dak- en thuislozen), inwoners die in een instelling verblijven (zoals een zorg-, revalidatie- of verpleeginstelling of een instelling voor beschermd of begeleid wonen), jongeren van 18 tot 21 jaar en studenten zijn uitgesloten van het recht op de energietoeslag.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl