16°C
Overcast clouds

CPO Den Gouden Hoeck start met bouwen

Woensdag 31 augustus ondertekenden gemeente Schagen en het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap “Den Gouden Hoeck Burgerbrug” de koop- en realisatieovereenkomst. Beide partijen zijn al lange tijd met elkaar in gesprek over de ontwikkeling en bouw van 10 woningen op de percelen aan Den Gouden Hoeck in Burgerbrug. Wethouder Simco Kruijer; “We willen zoveel mogelijk extra betaalbare en duurzame woonruimte creëren. Dit doen we door nieuwbouw, maar zeker ook door het benutten van kansen binnen de bestaande bebouwde omgeving. Dit initiatief van CPO Den Gouden Hoeck is een mooi voorbeeld hiervan.”

Voortraject

Op 10 maart 2021 werd tussen de gemeente en de CPO een intentieovereenkomst gesloten om de plannen uit te werken tot een project. Een project waarbinnen de wensen van de CPO-leden tot werkelijkheid worden gebracht. Het afgelopen jaar is er tussen partijen veelvuldig overleg geweest over de ontwikkeling van het project en het vastleggen van de afspraken hierover in een koop- en realisatieovereenkomst. Uiteindelijk is er overeenstemming bereikt over de inhoud van deze overeenkomst, waarin onder meer is opgenomen dat de grond tegen taxatiewaarde wordt overgedragen. Ook is met de gemeente afgestemd over de inrichting van de openbare ruimte. Deze ruimte wordt na de oplevering van de woningen door de gemeente onderhouden.

Wat is een CPO?

Een CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Oftewel: een groep inwoners die samen opdracht geven om hun huizen te bouwen. De CPO “Den Gouden Hoeck Burgerburg” is een nieuw gevormde bouwgroep. De groep is ontstaan vanuit plaatselijk initiatief en plaatselijke woningbehoefte. De groep bestaat vooral uit enthousiaste jonge inwoners van Burgerbrug. Zij gaan met hun CPO in eigen dorp duurzame woningen voor zichzelf realiseren.

Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het bestemmingsplan, kan er tot realisatie van de plannen worden overgegaan. Het eerste zichtbare feit wordt het bouwrijp maken van de kavel. Naar alle waarschijnlijkheid vangen deze werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2023 aan.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl