0°C

Na herfstvakantie betere akoestiek in De Drecht

De akoestiek in de bestaande sporthal De Drecht in Enkhuizen is niet optimaal. Voor de gebruikers en vooral de docenten van de RSG is dat verre van prettig. Zij geven namelijk regelmatig hele dagen les in de sporthal. Het College van Burgemeester en Wethouders wil docenten een gezonde werkplek bieden. Daarom besloot zij om de werkzaamheden voor de akoestiek in de renovatieplanning te vervroegen. Dat gebeurt nu in de herfstvakantie.

Na de vakantie kunnen leraren dan weer binnen sportles geven, in een atmosfeer die voldoet aan de geluidsnormen.

Renovatieproces en planning
Win Bijman, wethouder Sport: ‘Na de geluidsaanpassingen krijgt de sporthal een nieuwe sportzaal met twee zaaldelen. Daarnaast verwijderen specialisten asbestplaten van de huidige sporthal en vernieuwen zij de gevelplaten. We streven ernaar om in december het definitieve ontwerp te hebben. Dan kunnen we een Omgevingsvergunning aanvragen voor de nieuw te bouwen sportzaal. In diezelfde tijd hopen we ook een actuele kosteninschatting te hebben. Als er geen onvoorziene dingen gebeuren, verwachten we begin 2024 de aanbestedingsprocedure voor een aannemer te kunnen starten. Met dit project werken we aan goede en toekomstbestendige (binnen)sportaccommodaties waar alle gebruikers graag komen.’

Specialistische begeleiding nodig
Bijman vervolgt: ‘Het bouwen van een sportzaal in eigen beheer komt niet vaak voor. Het is een ingewikkeld project. Daarbij hebben we specialistische begeleiding nodig. Na een aanbestedingstraject hebben we het projectmanagement gegund aan Scope Bouwmanagement. Format Architecten uit Hoorn tekent voor het ontwerp en het bestek.’

Tussentijdse participatie
In 2022 ging Scope Bouwmanagement aan de slag en startte een participatietraject waarbij alle sporthalgebruikers waren uitgenodigd. Tijdens een startbijeenkomst in juni van dat jaar werd het (globale) Programma van Eisen (PvE) tegen het licht gehouden en konden aanwezigen erop reageren. De bouwmanager verwerkte daarna de reacties en liet de aangepaste stukken zien tijdens een bijeenkomst in oktober 2022. Het resultaat van dit participatietraject was een sterker en breed gedragen programma.

Onderhouden én gelijk verduurzamen
De bestaande sporthal De Drecht is bijna 50 jaar oud. Omdat er nu gewerkt gaat worden aan de sporthal, is het wenselijk om dit te combineren met het verduurzamen van het gebouw. De gemeente onderhoudt het pand op basis van een zogenoemd Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Het renoveren en opknappen van de bestaande sporthal gebeurt binnen de kaders van dit plan. Vanuit het MJOP worden nu bepaalde onderdelen van het vervangingsonderhoud naar voren gehaald. Uitgangspunt daarbij is dat aan het gehele complex de komende tien jaar geen groot onderhoud nodig is.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl