0°C

Schagen vraagt Ministerie meer experimenteerruimte voor ondernemers bij het zoeken naar oplossingen voor knelpunten op het elektriciteitsnetwerk

Ons elektriciteitsnetwerk raakt op steeds meer plekken vol. Vooral bedrijven die willen verduurzamen lopen tegen steeds meer problemen aan, zowel bij de vraagkant (aanvragen elektriciteitsaansluiting), als bij de leveringskant (terug leveren van duurzame energie door zonnepanelen). Dit wordt ook wel netcongestie genoemd. 

“Samen met het Ministerie, provincie en Liander zijn wij als gemeente in gesprek om te onderzoeken welke korte- en lange termijnoplossingen er zijn voor dit grote probleem”, aldus wethouder Hans Heddes.

Verduurzaming bedrijventerreinen

Om de doelstellingen voor de energietransitie te behalen werkt de gemeente al vele jaren samen met ondernemers om bedrijventerreinen te verduurzamen. Bijvoorbeeld door het organiseren van inkoopacties voor zonnepanelen op de daken van bedrijven. Bij een deel van de bedrijven is dit gelukt, een aantal anderen nog niet. En dat is een groot probleem. Zo zijn er problemen bekend bij ondernemers op de bedrijventerreinen Kolksluis ’t Zand, Waarland en Witte Paal. Om deze problemen aan te pakken onderzoekt de gemeente innovatieve oplossingen. Dit doet de gemeente in samenwerking met de ondernemers, Liander, provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) en de Noordhollandse Energie Coöperatie (NHEC).

Lobby

Naast deze samenwerking is de gemeente Schagen een lobby begonnen om deze problemen aan te pakken. Omdat de wet- en regelgeving op dit moment innovatieve oplossingen in de weg staat. De gemeente heeft een Kamerbrief gestuurd naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. “We zijn de lobby begonnen met als doel om aandacht te vragen voor meer experimenteerruimte en het stimuleren van innovatieve oplossingen, zodat wij inwoners en ondernemers kunnen ondersteunen”, zegt wethouder Hans Heddes.

In maart is de gemeente Schagen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincie en Liander in gesprek gegaan om de oplossingsrichtingen voor het overvolle netwerk op bedrijventerrein Kolksluis ’t Zand toe te lichten.

Tussentijdse oplossing

De provincie Noord-Holland, Liander en TenneT hebben de handen ineen geslagen. Zij hebben samen de Taskforce Energie-infrastructuur ingesteld. De Taskforce zet zich in om netuitbreidingen te onderzoeken en realiseren.

De Kop van Noord-Holland gemeenten hebben de Taskforce verzocht om de MKB ondernemers op kleinere bedrijventerreinen prioriteit te geven bij het zoeken naar oplossingen. Daarnaast hebben de gemeenten aandacht gevraagd voor tussentijdse netoplossingen, tot de netuitbreidingen zijn gerealiseerd. De Taskforce is gevraagd om in de lobby bij het Rijk te pleiten voor aangepaste subsidievoorwaarden.

Onderzoeken opties voor structurele oplossing

De gemeenten gaan met Liander in gesprek om te onderzoeken welke opties er zijn voor lokale opslag- en opwek van elektriciteit en netuitbreiding. De verwachting is dat het jaren in beslag neemt om een stabiele oplossing te vinden. Gemeente Schagen blijft actief betrokken met samenwerkende partijen om een structurele oplossing te vinden.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl