21°C
Few clouds

Wat doet Stichting Leergeld?

Leergeld Nederland is een vereniging van stichtingen welke door het hele land zijn verspreid en lokaal opereren. Het doel is kinderen in de schoolleeftijd, die opgroeien in gezinnen met weinig besteedbaar inkomen, te ondersteunen in hun dagelijkse behoefte aan sport, cultuur en schoolbenodigdheden. Waarbij er veel oog is voor het belang dat kinderen eigenwaarde opbouwen en een plezierige jeugd beleven.

In eerste instantie moet bij weinig besteedbaar inkomen worden gedacht aan een inkomen wat minder is dan 120% van het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van leeftijd en persoonlijke gezinssamenstelling.

“Wij zien echter steeds vaker dat mensen met een inkomen net boven deze grens ook steeds moeilijker rond kunnen komen. Voor hen leveren wij weleens maatwerk,” vertelt Fred Beemsterboer van de Stichting Leergeld West-Friesland, welke is opgericht in 2006.

Dit betekent dat niet alleen mensen met een uitkering in aanmerking kunnen komen, maar ook werknemers, middenstanders, zzp-ers en agrariërs welke al dan niet onder bewind staan of waarbij loonbeslag is gelegd.

Vooral de groep mensen die niet bekend zijn bij de gemeente, of voor diens begrippen een te hoog inkomen hebben om in aanmerking te komen voor de regelingen, maar wel aan de criteria van de stichting voldoen, is moeilijk te bereiken. Deze groep lijkt te denken dat ze het zelf moet rooien, bovendien is deze groep vaak gewend hard te werken. “Je moet echter bedenken dat kinderen nooit arm zijn,” aldus de heer Beemsterboer, “het gezin is arm. Kinderen mogen daar nooit de dupe van worden.”

Iedere gemeente kent regelingen ten einde gezinnen te ondersteunen. In het geval deze tekort schieten, dan kan Leergeld een aanvulling bieden. Voor de stichting is het belangrijk dat een gezin zichzelf meldt. Dit kan via de website, telefonisch of via e-mail.

Via de websites van andere stichtingen die zich inzetten voor de kansarme jeugd, zoals de Stichting Jarige Job, kan Leergeld West-Friesland ook worden gevonden. Gezinnen die al bekend zijn bij Leergeld kunnen zich echter direct melden bij de organisatie voor een nieuwe aanvraag, waarna er een intermediair langskomt, die de financiële situatie doorneemt. Dat gebeurt heel veilig, want de intermediairs zijn daar goed voor opgeleid, zij oordelen ook niet over een gezin of de keuzes die ouders maken. De intermediair kijkt slechts of de situatie van een gezin binnen de normen van leergeld past en of maatwerk nodig is.

Een kind krijgt geen “leergeld stempel” op zijn voorhoofd. Vaak weet het schoolhoofd niet eens welke kinderen geholpen worden door de stichting.

Behalve de hulpverlening aan gezinnen, voert Leergeld ook gesprekken met gemeenten over hun beleid tege armoedebestrijding. Zo is de wet die ervoor zorgt dat kinderen niet meer buitengesloten mogen worden van schoolactiviteiten tot stand gekomen.

In het geval dat Leergeld niet of niet alleen kan voorzien in de hulpverlening aan een gezin, dan kan de stichting deze ook doorverwijzen naar instanties die, eventueel naast de hulp van Leergeld, kunnen ondersteunen.

Voor de hulpverlening aan alle aanmeldingen, is budget nodig. De stichting is daarbij gedeeltelijk afhankelijk van subsidie van de gemeenten, maar ook zeker van sponsoracties en donateurs. Gezien het stijgende aantal aanmeldingen wat gepaard gaat met de huidige economie, voorziet de stichting dat er grotere behoefte zal ontstaan aan donateurs en moedigen zij sponsoracties nog meer aan. Van de verjaardagspot ten gunste van de organisatie tot en met een scholierenveldloop. Elke bijdrage is welkom!

De Stichting Leergeld West-Friesland is er voor de kinderen, want nu meedoen, is later meetellen.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Relevante artikelen

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl