0°C

Vrijwilligers NH richt zich op maatwerk: Iedere vrijwilliger op de juiste plek

Er wordt bij vrijwilligersorganisatie ‘Vrijwilligers NH’ vooral ingezet op maatwerk voor hun ongeveer 1350 vrijwilligers. Ze werken met het motto ‘iedere vrijwilliger op de juiste plek’ om zo voor vrijwilliger en cliënt de meest optimale situatie te creëren. „Dat wat de vrijwilliger wil, gaan we mee aan de slag.”

In gesprek met Petra Grooteman, coördinator van regio oost en Dagmar Krijnen, de coördinator van regio west wordt duidelijk dat bij VrijwilligersNH zowel de cliënt als de vrijwilliger voorop staat met betrekking tot het maken van een goede match tussen beide. VrijwilligersNH coördineert de werkzaamheden van de vrijwilligers bij de WilgaerdenLeekerweideGroep. „Wij zetten vrijwilligers in bij onze cliënten,” legt Petra Grooteman uit, „met als doel cliënten op een goede manier te ondersteunen, zodat ze een fijn leven hebben.

Voorop
„Als organisatie onderscheiden we ons,” stelt Grooteman, „bij ons staat de cliënt voorop en de vrijwilliger staat ernaast.” Bij WilgaerdenLeekerweideGroep is voor iedere vrijwilliger een zogenaamde aandacht functionaris aanwezig op iedere locatie. Deze persoon is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers in die omgeving. „Een vrijwilliger moet bij ons worden gehoord en gezien.” vult Dagmar Krijnen aan. „Ondersteuning en waardering staan bij ons hoog in het vaandel. We hanteren daarbij een mooi attentie beleid.”

Kwaliteiten
De coördinatoren signaleren dat vrijwilligerswerk nogal eens wordt gezien als een wekelijkse verplichting. Ze stellen echter dat die verplichtingen beperkt kunnen worden in hun organisatie. Bepalend voor de inzet van een vrijwilliger zijn de kwaliteiten van deze persoon. „We kijken altijd naar waar we de persoon het beste in kunnen zetten,” vertelt Dagmar Krijnen, „op deze manier haal je de beste resultaten en worden de wensen van cliënt en vrijwilliger het beste ingevuld.”

Laagdrempelig
Aanmelden als vrijwilliger is niet moeilijk. Dat kan via de website van VrijwilligersNH. Er is gekozen voor een laagdrempelige manier van aanmelden, om die eerste stap zo makkelijk mogelijk te maken, want aanmelden kan moeilijk of spannend zijn voor mensen. De organisatie gaat ook altijd in gesprek met vrijwilligers om op die manier de kwaliteiten en wensen van de persoon zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarbij willen de coördinatoren vraag en aanbod zo goed mogelijk bij elkaar brengen. „Mensen moeten goed bij elkaar passen, want het moet voor beide partijen leuk en zinvol zijn.” Ook studenten kunnen zich aanmelden. Voor hen kan vrijwilligerswerk een mooie opstap zijn naar een baan in de zorg of ze kunnen ervaring opdoen die van belang kan zijn voor hun opleiding.

Vraag
VrijwilligersNH zet op tal van manieren vrijwilligers in. Ze wandelen onder andere met cliënten, ondersteunen op dagbestedingsprojecten of bij creatieve activiteiten of worden ingezet als bezoekmaatje. De dagbesteding hangt helemaal van de vraag af. Petra Grooteman stelt dat vrijwilligerswerk richting kan geven aan je leven en dat omscholing vanuit de organisatie ook een mogelijkheid is. Deze opleidingen zijn dan wel zorg gerelateerd. Op de website van VrijwilligersNH staat heel veel informatie over mogelijkheden en kansen voor potentiële vrijwilligers.

www.vrijwilligersnh.nl

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl