0°C

Mooie projecten in gemeente Schagen uitgevoerd met geld van Europa, provincie en kopgemeenten

Tussen 2016 en 2022 konden initiatiefnemers uit gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen aanspraak maken op Europese subsidiegelden voor plattelandsontwikkeling van LEADER. In totaal zijn er meer dan 120 projectideeën bij de Lokale Actiegroep (LAG) binnengekomen. Ruim 30 projecten zijn positief beoordeeld en inmiddels uitgevoerd of er wordt nog aan gewerkt. In gemeente Schagen zijn er ook mooie projecten tot stand gekomen. Wethouder Simco Kruijer: “Voor de ontwikkeling van ons gebied wordt geld beschikbaar gesteld vanuit de Europese Unie en provincie. Goed om te zien dat ook veel initiatiefnemers in onze gemeente geld aanvragen en ontvangen zodat er mooie projecten uitgewerkt kunnen worden.”

Projecten in gemeente Schagen

Zijpermuseum:  Hier staat de geschiedenis van ’de Zijpe’ centraal. Het Zijpermuseum heeft in 2018 zijn nieuwe onderkomen betrokken, een vernieuwd en toekomstbestendig museum waar de tentoonstellingen vol beleving en interactief zijn en waarin actief werk wordt gemaakt van de connectie met de mensen uit de omgeving. Vanuit LEADER is een bijdrage geleverd aan de herinrichtingskosten van het museum.

Factorie Werkleerbedrijf: Dit is een plek waar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt les en ondersteuning krijgen bij het leren van praktische vaardigheden door een groep gedreven, ervaren en enthousiaste senioren. De aangeleerde vaardigheden worden ingezet bij tuinonderhoud, tuininrichting, houtbewerking, boodschappen bezorgen, linnendienst, computerreparatie en fietsherstel. Deze diensten worden geleverd aan thuiswonende ouderen die niet of in mindere mate in staat zijn om dit zelf te doen. Op deze manier ontstaat er in de Kop van Noord-Holland een prachtig nieuw steunsysteem.

Informatie- en Meetingpoint Onderzoekslocatie Petten: Dit wordt dé plek waar nut en noodzaak van de economische en maatschappelijke activiteiten van de bedrijven van de Onderzoekslocatie Petten (OLP) op inspirerende wijze uit de doeken worden gedaan. Hier kunnen omwonenden, toeristen en andere belangstellenden binnenlopen. Het IMP wordt een fysiek communicatiemiddel naar de buitenwereld.

Ku(n)stroute Zijpe: Na 22 jaar Kunstroute Zijpe langs de Grote Sloot, is het evenement met een bijdrage van LEADER in 2017 verhuisd naar een nieuwe locatie in een andere, grotere en verrassende vorm. Op het strand en in de paviljoens van Groote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten in Informatiecentrum Zand tegen Zee beleefde je uiteenlopende kunstvormen, waaronder beeldende kunst, muziek, poëzie, film, theater en dans. Daarnaast konden bezoekers onder begeleiding van een kunstenaar zelf kunst maken of deelnemen aan workshops.

B4Hydrogrow: B-Four Agro BV teelt fijne bladgewassen (specialty slasoorten en bleekselderij) in de vollegrondsbuitenteelt. Via dochter B4Hydrogrow BV wordt geïnvesteerd in een modern teeltsysteem op water. Voor de verwarming van de kas wordt gebruik gemaakt van verschillende gekoppelde duurzame bronnen. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in zonnepanelen op de bedrijfsgebouwen en in biovergisters, die biogas en restwarmte produceren. De LED-systemen in de kweekcellen en de kas leveren ook restwarmte.

Oldskoel Vooruit: Oldskoel is een voormalige basisschool uit 1926, een beeldbepalend gebouw voor het agrarische dorp Burgerburg in de Kop van Noord-Holland. In 2017 heeft een groep vrijwilligers uit het dorp, in samenspraak met de gemeente Schagen, het leegstaande pand omgetoverd tot een sociaal-maatschappelijke en culturele ontmoetingsplaats. De Stichting OldSkoel kreeg het pand van de gemeente in tijdelijke bruikleen en ontwikkelde hier verschillende sociale en culturele activiteiten en faciliteiten die bijdragen aan de samenhang en verbinding in de lokale omgeving. Dit bleek een belangrijke toevoeging aan de dynamiek en de ontmoetingsmogelijkheden in de kern Burgerbrug en bewoners in de omtrek.  LEADER heeft met het project ‘Oldskoel Vooruit’ bijgedragen aan de renovatie van het voormalige schoolgebouw, zodat het onderdak kan blijven bieden aan de verschjillende activiteiten.

Wat is LEADER.

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Bij LEADER gaat het om initiatieven van bewoners en ondernemers. Er wordt veel waarde gehecht aan samenwerking tussen verschillende partijen, zoals bewoners(organisaties), ondernemers en maatschappelijke of onderwijsinstellingen in de regio.

Nieuw ronde, nieuwe kansen voor LEADER subsidies

Een nieuwe meerjarige programmaperiode is in voorbereiding. Hiervoor is in samenwerking met bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en lokale overheden een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld. Deze ligt nu bij de provincie voor goedkeuring. Daarna volgt openstelling van de subsidie voor projectaanvragen. Dit zal naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar gebeuren. Er komen dan informatiebijeenkomsten waar zal worden uitgelegd op welke onderwerpen er subsidie kan worden toegekend en hoe LEADER in zijn werk gaat. Eerder ging het onder andere over verduurzaming en innovaties voor landbouw. In dit voorstel ligt de nadruk meer op leefbaarheid van de kleine kernen en de sociale aspecten. Voor wie nu al een idee heeft, kan dit al omzetten in een projectplan en deze inleveren bij LEADER. Houdt hiervoor de website van LEADER Kop van Noord-Holland in de gaten.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl