0°C

Succesvolle avond over kunst en cultuur in Scagon theater Schagen

Op woensdagavond 31 mei heeft wethouder Puck de Nijs-Visser de gemeenteraad geïnformeerd over het kunst en cultuurbeleid in de gemeente Schagen. De avond vond plaats in het Scagon theater. Naast de gemeenteraadsleden waren ook veel leden en bestuursleden van de Kunst- en Cultuur Adviesraad Schagen (KCARS) aanwezig.

De aanleiding voor de informatieavond was de herijking van de samenwerking tussen de KCARS en de gemeente Schagen. Uit deze herijking blijkt dat de visies van de KCARS en het college van B&W op een aantal punten verschillen.

Tijdens de informatieavond is kort teruggeblikt op de herijking van de samenwerking met de KCARS. Vervolgens is een toelichting gegeven op het bestaande beleid. Hierbij is een onderscheid te maken tussen beleid vanuit een wettelijk kader en het beleid dat de gemeente Schagen extra heeft opgesteld. Vanuit het wettelijk kader gaat het om de openbare bibliotheek en de lokale omroep. Onder het lokale beleid vallen onder andere de kadernotitie museumbeleid, de subsidie voor kunst en cultuur, de kaders beeldende kunst en het cultuurfonds. Al deze verschillende beleidsstukken vormen samen het bestaande kunst- en cultuurbeleid, dat op dit moment wordt uitgevoerd.

Om een concreter idee te krijgen van wat dit in de praktijk inhoudt, gaven twee gastsprekers een toelichting. De voorzitter van de werkgroep Beeldende Kunst, Rutger Jan Bredewold, vertelde over de manier waarop deze werkgroep, bestaande uit vrijwilligers met een expertise op het gebied van beeldende kunst, de gemeente ongevraagd en gevraagd advies geeft over de kunst in de buitenruimte. Rens Cappon, voorzitter van cultuurhuis Markt 18, deelde zijn visie op cultuur in gemeente Schagen.

Tijdens de avond werden er mooie vragen gesteld en ideeën voor de toekomst gedeeld. De aanwezige kunst- en cultuurorganisaties deden een oproep aan de gemeenteraad om een mening te vormen over het bestaande beleid en hier een standpunt over in te nemen.

De avond werd afgesloten door Hannes Knoin. Zijn toelichting op het werk van de Samenwerkende Musea Schagen wisselde hij af met anekdotes vol humor. Zeer passend benoemde hij dat hij bij een vrijwilligersbijeenkomst opschreef ‘Vrijwilligers worden niet betaald, omdat ze onbetaalbaar zijn.’ Wethouder de Nijs-Visser sloot zich hierbij aan, deze quote is zeker ook van toepassing op alle vrijwilligers binnen de kunst- en cultuursector van de gemeente Schagen, die allemaal zeer worden gewaardeerd.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl