13°C
Clear sky

College doet voorstel voor gelden ‘t Boetje: historisch aandenken met rustpunt en vernieuwde boomgaard

Na jaren van gesprekken en onderzoeken ligt er nu een plan voor een gedeelte van de HVC gelden voor Oostwoud/Midwoud met betrekking tot ‘t Boetje. Een historische aandenken aan de oude varkensstal waarbij de omgeving wordt opgeknapt tot rustpunt voor bezoekers, wandelaars en fietsers. De boomgaard wordt in oude glorie hersteld.

Aanleiding: Gelden HVC

De gemeente kreeg in 2020 2,5 ton ter beschikking van HVC ter compensatie van de ontwikkeling van de zonneweide aan de Tripkouw in Midwoud. Verschillende organisaties, omwonenden en de gemeente gaven aan het geld te willen gebruiken om ‘t Boetje’ (een vervallen varkensstal aan de Oostwouder Dorpstraat) en het omliggende terrein op te knappen en een nieuwe functie te geven. Dit was in lijn met het voorstel van HVC om het geld te gebruiken aan een functie die recht doet aan de openbare en maatschappelijke functie. Een gedeelte van dit bedrag (€ 50.000) zou worden besteed aan de verlenging van de vaarverbinding en een fietspad rondom de nieuwbouw aan de Tripkouw. Deze inpassingen zijn inmiddels gedaan. Er bleef twee ton over voor het Boetje.

Proces in vogelvlucht

Er zijn gesprekken gevoerd met de Dorpsraad Midwoud-Oostwoud en met de Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud. Het gemeenschappelijk doel is om het varkensboetje en de boomgaard te behouden voor Midwoud en Oostwoud vanwege het historische karakter. Er werden onderzoeken gedaan voor het renovatie en er werd nagedacht welke invulling de ruimte zou kunnen krijgen. Ideeën als een expositieruimte, vergaderruimte of educatieve ruimte passeren de revue. Er worden onderzoeken gedaan; hieruit blijkt dat een bedrag van twee ton wellicht niet voldoende is voor het renoveren en exploitabel maken van het gebouw. Een archeologisch quickscan gedaan door Archeologie West-Friesland in april 2021 wijst bovendien uit dat de fundering uit 1876 niet al te best is. Dit alles leidde ertoe dat de betrokken partijen in 2022 tot inzicht kwam dat restaureren van ‘t Boetje te kostbaar zou worden.

Nieuwe ideeën

In maart 2022 is na bezoek van de monumentenloods van de provincie Noord-Holland de suggestie gedaan om de buitenmuren van ’t Boetje te laten staan en het pand als een soort ‘ruïne’ voort te laten bestaan. Zo blijft het historische verhaal behouden en is er geld over voor het omliggende terrein van ‘t Boetje. Er is echter gebleken dat het restaureren van het Boetje, met behoud van de twee muren met historische elementen, steeds moeilijker wordt. Het Boetje is in dusdanig slechte bouwkundige staat dat de kosten van een eventuele restauratie niet (langer) opwegen tegen de baten.

Uiteindelijk ligt er nu een voorstel om het Boetje te slopen waarbij er op ‘profielniveau’ wordt opgebouwd. Bij deze variant blijven de contouren van de oude Boet zichtbaar in het landschap, hetgeen ondersteund zal worden door een informatiepaneel met informatie over de Boet en de historie.

Aanvullend voorstel is om de boomgaard in oude luister te herstellen door de POMologische vereniging en een veilige en aangename recreatieplek te creëren voorzien van picknicktafels en afvalbakken. Het gebied dient dan als (laagdrempelig) rustpunt voor wandelaars en plek waar fietsers even kunnen afstappen en ontspannen. De fiets- en wandelpaden rond het Boetje en de boomgaard zijn onderdeel van het grotere fiets- en wandelnetwerk in deze regio. Door op dit terrein een rust- en recreatiepunt in te richten, ondersteunt dit plan deze netwerken.

De kosten voor de totale werkzaamheden in deze variant bedragen afgerond € 70.000. 

Wethouder Jeroen Broeders: “Het heeft jaren geduurd maar ik denk dat we nu, met dank aan de bijdrage van de dorpsraad en historische vereniging op de goede weg zijn om een mooie toekomst te realiseren voor deze bijzondere plek die recht doet aan het verleden, waar zowel inwoners als bezoekers baat bij kunnen hebben.”

Ruimte voor extra initiatieven

Doordat er € 70.000 wordt gereserveerd voor de bovenstaande werkzaamheden, blijven er gelden (€130.000) over in de reserve. Daardoor kunnen er ook andere initiatieven in Midwoud/Oostwoud ondersteund worden. Vanuit de gemeenschap van Midwoud/Oostwoud zijn verschillende ideeën geopperd over de besteding van de middelen uit de reserve. Met de dorpsraad is afgesproken dat deze samen met de inwoners van Midwoud/Oostwoud een voorstel opstelt welke aan de gemeente kan worden voorgelegd over de besteding van deze resterende gelden.

 

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl