14°C
Clear sky

Gemeentebestuur deelt zorgen rond stikstofplannen met Provincie

Het gemeentebestuur van Schagen komt op voor haar agrariërs. In een brief aan de provincie leggen burgemeester en wethouders en een meerderheid van de gemeenteraad uit welke onrust en zorgen er zijn ontstaan over de aangekondigde stikstofplannen van het kabinet die de provincie moet uitvoeren.

De provincie is door het kabinet aangewezen om de stikstofplannen om te zetten in beleid. Volgens Schagen moet het beter; “Het ontbreekt aan een goed gesprek, aan perspectief en aan een zorgvuldige gebiedsgerichte aanpak. Ook zou de wetenschappelijke onderbouwing beter moeten worden uitgelegd,” schrijft het gemeentebestuur. Dat de landbouw toekomstgerichter moet, begrijpt Schagen ook wel. Maar de manier waarop het kabinet nu handelt, dat keurt Schagen af.

De gemeente Schagen kent een grote agrarische sector. Zij vormen ons platteland,  produceren ons voedsel en dragen bij aan de leefbaarheid in de lokale gemeenschap. Ook dragen zij bij aan het landschap en de natuur. De maatregelen van het kabinet gaan de lokale ondernemers en de economie hard treffen, voorspelt gemeentebestuur Schagen. In de brief schetst het bestuur een groeiende onrust bij jonge veehouders met een zeer onzekere toekomst en gebrek aan financiering. Niet alleen zou het landelijk karakter van de gemeente drastisch veranderen als de maatregelen worden uitgevoerd. Ook is er geen toekomst meer voor jonge agrariërs. “Terwijl de agrarische sector zich allang inzet om de uitstoot terug te dringen.” De gemeente noemt voorbeelden als circulair ondernemen, de kringlooplandbouw en het stimuleren van de biodiversiteit. “Vele agrariërs werken al bewust natuur-inclusief, hebben oog voor de natuur, het klimaat en de waterkwaliteit. Zij voelen zich niet erkend, ondanks al hun inspanningen” schrijft het gemeentebestuur. Dat de agrariërs twijfelen over het eenzijdig pakket aan stikstofplannen en de reductiedoelen begrijpt het gemeentebestuur heel goed. “Het huidig handelen van het kabinet leidt tot polarisatie en brengt ons doel van een leefbaar platteland juist verder weg.”

Wat wil Schagen?

Het gemeentebestuur van Schagen wijst er op dat er integrale afspraken moeten komen met alle sectoren (verkeer/industrie/scheepvaart/luchtvaart/agrarisch). Om zo het doel van een vitaal platteland en een toekomstbestendige en gezonde agrarische sector dichter bij te brengen. Ook wil Schagen dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland luisteren naar de oplossingsrichtingen die de agrarische vertegenwoordigers actief aandragen. Dat de provincie dit actief oppakt en implementeert in het provinciaal beleid. “Niet van bovenaf werken, maar gebiedsgericht en van onderop.” Schagen pleit voor een integrale aanpak waarbij ruimte is voor innovatie, combineren van meerdere functies en diensten op de landbouwbedrijven en maatwerk. De werkelijke uitstoot per bedrijf moet daarbij het uitgangspunt zijn. Schagen hoopt dat Gedeputeerde Staten van Noord Holland de uitgestoken hand aanneemt en in gesprek treedt met zowel het gemeentebestuur als de sector zelf.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl