0°C

Beleid Microturbines Schagen vastgesteld en gepubliceerd

Op 21 juni 2022 heeft de gemeenteraad van de gemeente Schagen besloten om het beleid Microturbines op agrarisch en stedelijk bouwvlak buitengebied vast te stellen. Het beleid bevat de regels waar een microturbine in het buitengebied aan moet voldoen. Wethouder Hans Heddes: “Vanwege gebrek aan draagvlak heeft het college vorig jaar besloten om geen zoekgebieden voor wind in gemeente Schagen aan te wijzen. Echter ook de agrariërs in onze gemeente willen verduurzamen. Door hen toe te staan om een kleine windmolen bij hun bedrijf te plaatsen, voorzien wij in die behoefte.”

Beleid Microturbine

Een microturbine is een kleine windmolen tot 15 meter ashoogte die elektriciteit opwekt. De ashoogte is de hoogte van de mast zonder de rotorbladen. Een microturbine kan alleen in het buitengebied geplaatst worden op een agrarisch of stedelijk bouwvlak van meer dan 1 ha. Deze regels en nog meer staan in het beleid beschreven. Met het vastgesteld beleid kunnen aanvragen voor de plaatsing van deze kleine windmolens helder en sneller worden getoetst en afgehandeld. 

Totstandkoming van het beleid

Het beleid Microturbines Schagen is gebaseerd op deze handreiking, die in de zomer van 2021 in samenwerking met verschillende organisaties in de Kop van Noord-Holland is ontwikkeld. De gemeenten Schagen en Den Helder, de Provincie Noord-Holland, Liander de beheerder van het elektriciteitsnetwerk, de Land- en Tuinbouworganisatie LTO en Mooi Noord-Holland waren hierbij betrokken. Vervolgens heeft de gemeente, in samenwerking met LTO Noord, op 2 februari 2022 een informatiebijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd. Op de website van de gemeente is de vraag- en antwoordnotitie microturbines te vinden.

Van 30 maart tot en met 10 mei liep de inspraakperiode. In deze periode zijn twee inspraakreacties binnengekomen. Naar aanleiding van deze reacties heeft de gemeenteraad besloten een kleine wijziging van de regels door te voeren, namelijk dat de afmeting van de rotordiameter niet exact gelijk, maar vrijwel gelijk moet zijn aan de ashoogte van de microturbine, een afwijking van 10% is toegestaan.

Het beleid Microturbines Schagen en de handreiking is te vinden op overheid.nl.

Wees sociaal, deel lokaal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina!

Heeft u ook een mooi verhaal?

Tip onze journalisten!

Wij vertellen graag uw verhaal. Stuur uw artikel met goede kwaliteit beeldmateriaal op naar: redactie@mediain.nl